måndag 20 februari 2012

Serie i görningen

Hej, här är några glimtar ur en ny serie som jag gör, en härligt moraliserande fabel om Barton. OBS! I denna serie saknar han HELT självinsikt!

Inga kommentarer: